Συνεργασία пαιδαγωγού - γονέων

Ακολουθώντας τη σύγχρονη αντίληψη περί σύνθεσης κοινωνικών θεσμών, θεωρούμε ότι το σχολείο είναι ένα σύστημα που προσφέρει αλλά και παράγει γνώση. Ως σύστημα αποτελείται από οντότητες (διοίκηση, δάσκαλος, μαθητής, γονείς) με γνώσεις και στερεότυπα διαφορετικών επιπέδων, με αποτέλεσμα όλοι να επικοινωνούν στη δική τους γλώσσα και να δυσκολεύονται στην αλληλοκατανόηση.

Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέξουν το σχολείο εκείνο που διασφαλίζει μια σύγχρονη αγωγή σε μια ρευστή ‘κοινωνία της πληροφορίας’. Έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού προγράμματος του παιδιού τους, για τις μεθόδους διδασκαλίας και τον τρόπο της αξιολόγησης. Έχουν παράλληλα υποχρέωση να αποζητούν την πληροφόρηση για τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού τους, να συνεργάζονται με το σχολείο σε θέματα διαχείρισης της συμπεριφοράς του/της και να ανατροφοδοτούν κάθε ενδιαφερόμενο για την έκταση της μάθησης που συντελείται από το σχολείο κυρίως και τροποποιεί συνεχώς την καθημερινή ζωή του παιδιού.

Σεβόμενοι τα παραπάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις των γονιών, παρέχουμε:
α) τη δυνατότητα εβδομαδιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας του δασκάλου με τους γονείς σχετικά με την πορεία της σχολικής ζωής του παιδιού.
β) τη δυνατότητα μηνιαίας συνάντησης των γονιών με το δάσκαλο κορμού της τάξης σχετικά με συγκεντρωτικά θέματα προόδου ή δυσκολιών του παιδιού και συζήτησης για τρόπους χειρισμού.
γ) τη δυνατότητα διεξαγωγής ημερίδων ή επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέματα που αφορούν παραμέτρους του προγράμματος σπουδών ή άλλα που προκύπτουν από τις ανάγκες των ιδίων των γονιών (αξιολόγηση, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές ή έλεγχος συμπεριφοράς, ...).
δ) τη δυνατότητα συμμετοχής στις σχολικές εκδηλώσεις των παιδιών ή βοήθειας για ανεύρεση πηγών στο σπίτι μαζί με τα παιδιά (π.χ. για ομαδικές εργασίες).
ε) τη δυνατότητα μιας ανοικτής και ειλικρινούς συζήτησης είτε κατ’ ιδίαν είτε σε ομάδες γονέων αποκλειστικά με τη διεύθυνση του σχολείου μας.

Σε περιπτώσεις λοιπόν εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών ή γενικότερης ψυχολογικής στήριξης μαθητών μας, ακολουθείται τριμερής συστηματική παρέμβαση α) ενημέρωση των γονιών και υπόδειξη τρόπων αντιμετώπισης ή παραπομπής, β) συνεχή παιδαγωγική παρέμβαση και χειρισμούς των δασκάλων μας σε επίπεδο τάξης & γ) προαιρετική δυνατότητα παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας εντός του σχολείου (απογευματινές ώρες) από ειδικό παιδαγωγό και σε ολιγομελείς ομάδες ή ατομικά προγράμματα.

«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει».

(Maria Montessori)