Αναφορά του σήμερα για το καλύτερο αύριο

Τα τελευταία χρόνια το σημερινό σχολείο δέχεται έντονη κριτική, η οποία επικεντρώνεται στις γνωστές αδυναμίες του, όπως η προσήλωση στο ‘’παραδεδομένο’’, η αποσύνδεση από τη ζωή, η τυποποίηση της παιδαγωγικής διαδικασίας, καθώς και τα προβλήματα που προέκυψαν από την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη, όπως π.χ. η ποσοτική έκρηξη των γνώσεων και η γενικότερη αντίθεση ανθρωπισμού και τεχνολογίας. Γι’ αυτό επιβάλλεται να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα και να αλλάξει, αναπτύσσοντας την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη του παιδιού και γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνική πραγματικότητα.

Μια λύση σ’ αυτά τα προβλήματα προσπάθησε να δώσει η ιδέα της παράτασης της παραμονής του παιδιού σ’ ένα ριζικά αναδιαρθρωμένο τύπο Σχολείου ,τα Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς ‘’ΙΟΡΔΑΝΑΚΕΙΟΝ’’. Τα εκπαιδευτήρια μας είναι ένα σχολείο που λειτουργεί όλο το διάστημα της ημέρας και καλύπτει όχι μόνο την τυπική κατά το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλία στην τάξη, αλλά και τις υπόλοιπες σχολικές δραστηριότητες και παιδαγωγικά επωφελείς απασχολήσεις. Μέσα στα πλαίσια της παρατεταμένης λειτουργίας του σχολείου αυτού όλη η ατομική μαθησιακή εργασία και άσκηση των μαθητών ολοκληρώνεται στο σχολικό χώρο και αποφεύγεται έτσι ο αναποτελεσματικός φόρτος των εργασιών για το σπίτι.

Επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι:

  • Η ιδιωτική εκπαίδευση είναι προνόμιο πια όλων, αρκεί να θέτει λογικές οικονομικές απαιτήσεις.
  • Οι εργαζόμενοι γονείς και κυρίως η εργαζόμενη μητέρα έχουν περιορισμένο χρόνο ενασχόλησης με το παιδί τους γενικότερα.
  • Η δημιουργία κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας ευνοεί τη μάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή.
  • Πολλές από τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών (φροντιστήρια, μουσική, ξένες γλώσσες, αθλητισμός, ...) ενσωματώνονται μέσα στο οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, αξιοποιώντας δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και μειώνοντας τις περαιτέρω δαπάνες του οικογενειακού προϋπολογισμού,

δημιουργήσαμε τα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ‘’ΙΟΡΔΑΝΑΚΕΙΟΝ’’, με σκοπό να ανταποκριθούμε στις επιταγές της σύγχρονης αγωγής, κοινωνίας και ανάγκες κάθε οικογένειας.

Τέλος, όλοι εμείς πιστεύουμε πως η ιδιωτική εκπαίδευση σήμερα είναι προνόμιο όλων και όχι μερικών, αρκεί οι οικονομικές απαιτήσεις να είναι προσαρμοσμένες στην σημερινή πραγματικότητα και τις ανάγκες, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΑΜΕ τα βασικά δίδακτρά μας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΜΕ τις οικονομικές μας απαιτήσεις για τις βοηθητικές δραστηριότητες στα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά και ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ πολλές παράλληλες ενασχολήσεις για εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων με το μικρότερο οικονομικό κόστος, πιστεύοντας πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι προσφερόμενες οικονομικές μας απαιτήσεις θα τύχουν της εμπιστοσύνης και της προτίμησής σας.

«Στην εκπαίδευση η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι να βρεις μιμητές αλλά να εμπνεύσεις άλλους ανθρώπους να κάνουν κάτι διαφορετικό……»

(Seymour Papert, The children’s machine)

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας!