Αпογευματινή ζώνη

ΓΕΝΙΚΑ
Μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος(13:20), οι μαθητές μας απολαμβάνουν το μεσημεριανό τους γεύμα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα σίτισης, όπου επικοινωνούν ελεύθερα και χαλαρώνουν από τα πρωινά τους μαθήματα. Μετά το μεσημεριανό τους γεύμα, ακολουθεί ή έναρξη της απογευματινής ζώνης δράσεων (complementary program) του δημοτικού μας που χωρίζεται: α) στο χρόνο μελέτης (14:00 -16:00) για τα μαθήματα και εργασίες της επόμενης μέρας με την καθοδήγηση των δασκάλων μελέτης & β) στις επιμέρους δραστηριότητες (16:00 -17:30) μουσικού (πιάνο), αθλητικού (κολύμπι, καράτε, μπαλέτο) ενδιαφέροντος και πληροφορικής.

ΜΕΛΕΤΗ
Υιοθετώντας την άποψη ότι ‘’η σχολική τσάντα παραμένει καθημερινά στο σχολείο’, οι μαθητές μας ετοιμάζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της επόμενης μέρας και ολοκληρώνουν δραστηριότητες από το σχολικό εγχειρίδιο και συμπληρωματικά φύλλα ή φυλλάδια εργασίας, που έχει επιμεληθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας. Δίνονται λοιπόν προβλήματα ή εργασίες για έλεγχο επίτευξης των ημερησίων μαθησιακών στόχων και στοχεύουμε έτσι να δούμε τι μπορούν να κάνουν όλοι οι μαθητές σε νέες καταστάσεις (mastery learning). Κάθε μαθητής δρα μόνος/η, αυτοδιαχειρίζεται τη διαδικασία και το αποτέλεσμα του διαβάσματός του/της, ενώ ο δάσκαλος μελέτης δρα συμβουλευτικά. Επιπλέον αξιολογείται ο βαθμός εμπέδωσης της νέας γνώσης και καταγράφονται τυχόν ελλείψεις που τον/την εμποδίζουν στην εφαρμογή και αξιοποίηση της νέας γνώσης. Σεβόμενοι τις ατομικές διαφορές, το διαφορετικό ρυθμό μάθησης και βαθμό αδυναμιών των μαθητών μας, παρέχουμε διαφορετικής δυσκολίας συμπληρωματικά φύλλα εργασιών, εξασκώντας έτσι τους μαθητές μας είτε σε συνεχείς επαναλήψεις είτε σε υπέρβαση τυχόν δυσκολιών κατανόησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μετά το υποχρεωτικό πρόγραμμα καθημερινής μελέτης, ακολουθούν οι απογευματινές δραστηριότητες ποικίλου ενδιαφέροντος και κατόπιν της προαιρετικής προτίμησης κάθε παιδιού σε 1-2 δραστηριότητες ανά εβδομάδα. Κάθε δραστηριότητα παραπέμπει και σε διαφορετικής ειδικότητας εκπαιδευτή, ο οποίος σχεδιάζει το πρόγραμμα σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο φόρτο εξωσχολικών δραστηριοτήτων κάθε παιδιού, τις δυνατότητες και επίπεδο εμπειρίας που τυχόν έχει. Κάθε δραστηριότητα διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διασφαλίζοντας την καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή και κανόνες ασφάλειας των παιδιών μας.