Εγκαταστάσεις Δημοτικού σχολείου

Το Δημοτικό μας Σχολείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο υπερσύγχρονο κτίριο με ευρύχωρες, διδακτικά υποστηρικτικές αίθουσες, άνετο και ευχάριστο αύλειο χώρο, χώρους υγιεινής και σίτισης, κυλικείο, πολυχώρο γυμναστικής, αναγνωστήριο-βιβλιοθήκη, ανεξάρτητες αίθουσες πληροφορικής, αισθητικής αγωγής, εργαστηρίου φυσικών επιστημών, μπαλέτου, καράτε, πιάνου, πισίνας κολύμβησης και χώρους εκδηλώσεων.

Μεριμνούμε για μια σύγχρονη αρχιτεκτονική και αισθητική των αιθουσών διδασκαλίας ή άλλων χώρων της σχολικής ζωής, καθώς αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν τη διδασκαλία-μάθηση και το είδος επικοινωνίας ή ρόλο των μαθητών μεταξύ τους ή με τους δασκάλους τους. Επιδίωξή μας είναι ο δάσκαλος να επικοινωνεί και να ελέγχει όλους τους μαθητές ή να επιτρέπει σε άλλους με δυσκολίες συγκέντρωσης να εργαστούν σε ειδικό χώρο της τάξης.

Σε φελλοπίνακες της τάξης ανακοινώνονται εκθέματα, ανακοινώσεις ή εργασίες των παιδιών. Ο χώρος μάθησης δεν περιορίζεται στην τάξη, αλλά επεκτείνεται στο εργαστήριο Φυσικής (πειράματα), στις αίθουσες Πληροφορικής, Χειροτεχνίας και Βιβλιοθήκης, με σκοπό την καλύτερη εμπλοκή των μαθητών μας στη μάθηση μέσα από την άμεση παρατήρηση, στοχασμό και δράση και επομένως την κατανόηση των εμπειριών τους(learning by doing, discovery learning, life learning skills). Παράλληλα, τα επιλεγμένα εποπτικά μέσα (οπτικο-ακουστικά, εργαλεία, όργανα, έντυπα, φύλλα εργασίας), που συνεχώς εμπλουτίζονται, διευκολύνουν και ενεργοποιούν όλα τα αισθητηριακά κανάλια των μαθητών μας.

Ο αριθμός μαθητών ανά τάξη ΔΕΝ υπερβαίνει τους είκοσι (20). Περιορισμένος αριθμός μαθητών σημαίνει καλύτερη εξατομίκευση της διδασκαλίας, αποτελεσματικότερες σχέσεις επικοινωνίας, ποιοτική παραγωγή μαθησιακού έργου, συχνότερη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας (ερωταποκρίσεις, ομαδικές εργασίες, ...) και καλύτερη παρακολούθηση της προόδου και/ή παρέμβαση στις αδυναμίες των μαθητών που τυχόν εμφανίζονται.