Εκпαιδευτικές εпισκέψεις και εκδηλώσεις

Με την έναρξη κάθε σχολικού τριμήνου, οι γονείς και μαθητές ενημερώνονται για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις ή εξόδους κοινωνικοποίησης (εκδρομή, ...) των μαθητών του σχολείου μας. Οι έξοδοι αυτοί αποτελούν σημαντικό κομμάτι του προγράμματός μας, παρέχοντας καταρχήν ευκαιρίες για νέες γνώσεις και εμπειρίες με άμεσο τρόπο, υποστηρίζοντας διδακτικά μαθησιακούς στόχους μέσα από τη σύνδεση εννοιών του μαθήματος με την καθημερινή ζωή, ενισχύοντας την ελεύθερη επικοινωνία μαθητών – δασκάλων και μαθητών μεταξύ τους , δημιουργώντας ένα ‘άνοιγμα’ του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα.

Οι έξοδοί μας αναφέρονται σε χώρους ψυχαγωγίας, μουσειακούς ή άλλους πολιτιστικούς χώρους, παραγωγικούς-βιοτεχνικούς ή δημόσιους, ιδιωτικούς, δημοτικούς χώρους κοινής ωφέλειας (ΕΛΤΑ, πάρκα, δημοτικές βιβλιοθήκες, λαϊκές αγορές, κ.ά.) και εξυπηρετούν στόχους του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.

Με αφορμή τις επίσημες αργίες που αφορούν την εκπαίδευση στη χώρα μας και τα μηνύματα ή συναισθήματα που δημιουργούν, το δημοτικό μας σχολείο (δάσκαλοι και μαθητές) οργανώνει εκδηλώσεις με εκκλησιασμό, θεατρικά δρώμενα και άλλες εκπλήξεις!! στις 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου, την παραμονή Χριστουγέννων, το Πάσχα και τις Απόκριες και στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, στοχεύοντας έτσι στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εθνικών μας παραδόσεων και θρησκευτικής συνείδησης.

Τέλος, οι μαθητές μας με την υποστήριξη των δασκάλων και γονιών τους συμμετέχουν σε διαμαθητικές και διασχολικές εκθέσεις ζωγραφικής, συγγραφής λογοτεχνικών κειμένων ή σε ενδοσχολικές εκθέσεις βιβλίου ή παρουσιάσεις των διαθεματικών εργασιών ανά τάξη σε θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος (οικολογία, κατασκευές, ...) με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση.