Εκпαιδευτικές εпισκέψεις και εκδηλώσεις

Μέσα από εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε μουσειακούς και άλλους χώρους πολιτισμικής δημιουργίας παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά να συναισθανθούν τις ιστορικές τους καταβολές, να τις εκτιμήσουν και να τις αγαπήσουν.

Ενισχύουμε την έμφυτη περιέργεια του παιδιού για τον κόσμο που τα περιβάλλει, μέσα από το σχεδιασμό και την παρατήρηση ερευνών. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ενεργητική μάθηση και προσφέρει πολλές ευκαιρίες στα νήπια για να ρωτούν, να προγραμματίζουν, να πειραματίζονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο.

Η τέχνη αποτελεί ένα βασικό μέρος του προγράμματος, που ελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών και την επιθυμία τους για ανακαλύψεις. Κυρίως, όμως, είναι ένας πρωτότυπος και πολυσήμαντος τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων των νηπίων.

Υποστηρίζουμε το έργο των παιδιών, ενισχύοντάς το με τη χρήση και αξιοποίηση προσφέροντας τους ποικίλα υλικά (κολλάζ, πλαστική, πηλός, ζυμάρι, στένσιλ, τύπωμα, υφαντική) που διευκολύνουν την έκφραση των ιδεών και των συναισθημάτων τους. Προτρέπουμε τα νήπια να εξερευνούν το υλικό, ώστε να ανακαλύπτουν μόνα τους και δίνουμε την πρέπουσα σημασία στα έργα τους, φυλάσσοντάς τα και εκθέτοντας μερικά απ’ αυτά στην τάξη.

Παράλληλα, τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σ’ επαφή με ορισμένα είδη τέχνης και να θαυμάσουν τα έργα μεγάλων ζωγράφων. Το θέατρο - Η Δραματική Τέχνη - στο νηπιαγωγείο μας έχει εξέχουσα σημασία, και αυτό γιατί συνειδητοποιούμε την ανάγκη του παιδιού να αναδείξει τις ικανότητες και τις κλίσεις του. Το παιδί, μέσω της δραματικής τέχνης (αυτοσχεδιασμός, δραματοποίηση, παντομίμα, κουκλοθέατρο, θέατρο) εκφράζεται διαφορετικά, δημιουργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει για τον εαυτό του και τον κόσμο, εκτονώνεται, απελευθερώνεται. Οι γιορτές στο νηπιαγωγείο μας (χριστουγεννιάτικη, καλοκαιρινή γιορτή κ.ά.) δίνουν την ευκαιρία στα νήπια να αναλάβουν ρόλους, να μοιρασθούν συναισθήματα και να χαρούν με τη συμμετοχή τους.