Εγκαταστάσεις Νηпιαγωγείου

Οι ευρύχωρες αίθουσές του (συνολικά 6) είναι λειτουργικά άνετες και εξοπλισμένες με υλικοτεχνικά μέσα και υλικά. Στο σχολείο, εκτός από τον εσωτερικό χώρο, υπάρχει και εξωτερικός. Οι δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν και να κινηθούν με τρόπο που δεν μπορούν στον εσωτερικό χώρο.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι , δημιουργήσαμε αποκλειστικά έναν πολυχώρο παιχνιδιού (παιδότοπο).

Ο χώρος της τάξης θεωρείται το εργαστήριο για τη μάθηση του παιδιού και είναι οργανωμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να εργάζονται μεμονωμένα και σε ομάδες. Στο χώρο του νηπιαγωγείου υπάρχουν γωνιές ή κέντρα ενδιαφέροντος, όπου τα νήπια μπορούν να απασχολούνται σε διάφορες δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε φελλοπίνακες εκτίθενται οι ατομικές και ομαδικές εργασίες των παιδιών. Άλλες εργασίες των παιδιών φυλάσσονται σε φακέλους, οι οποίες αξιολογούνται. Η αξιολόγηση αποτελεί μια συστηματική και συνεχή διαδικασία, η οποία βοηθάει στον περαιτέρω προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, στη διαπίστωση ορισμένων αναγκών, που μπορεί να έχουν μερικά νήπια, στην αξιολόγηση της εκπλήρωσης των στόχων του προγράμματος και στην ενημέρωση των γονέων.