Δραστηριότητες

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του παιδιού αυτής της ηλικίας είναι η συνεχής κίνηση. Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Είναι το μέσο εκείνο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσμο, αντιλαμβάνεται τα όρια και τις δυνατότητές του.

Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον και υποστηρίζουμε τη βασική ανάγκη του παιδιού για κίνηση μέσα από ατομικής και ομαδικής φύσεως παιχνίδια, που στοχεύουν στην έννοια της συμμετοχικής συνεργασίας, στην ανάληψη ρόλων και ευθυνών καθώς και στην τήρηση και το σεβασμό των κανόνων.

Οι μουσικές δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, που να αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας των παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη των οπτικοκινητικών ικανοτήτων κάθε παιδιού. Η μουσική διδασκαλία στο νηπιαγωγείο μας γίνεται με τη συνοδεία αρμονίου ή πιάνου και περιλαμβάνει όχι μόνο παιδικά τραγούδια αλλά και έντεχνα τραγούδια.

Αναγνωρίζοντας ότι ο υπολογιστής αποτελεί το βασικό τεχνολογικό μέσο της εποχής μας, το οποίο έχει επηρεάσει και θα συνεχίσει να επηρεάζει την εκπαίδευση και μελλοντικά, το συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμά μας. Στο νηπιαγωγείο μας τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις διάφορες χρήσεις του.

Επίσης, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας γίνεται μέσα από τα προγράμματα του υπολογιστή που απευθύνονται σ’ αυτή την ηλικιακή ομάδα.