Εκπαιδευτικό δυναμικό

 Οι καθηγητές μας μοιράζονται το όραμα, τη στοχοθεσία και έχουν κοινά κριτήρια, νοοτροπία και αντιλήψεις, εξασφαλίζοντας με αυτή τη συνθήκη ένα περιβάλλον ενιαίων αρχών και αξιών για τους μαθητές μας, οικογενειακό αλλά συνάμα και πειθαρχημένο.

 Διαθέτουν απόλυτη επιστημονική επάρκεια σε σχέση με τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα που καλούνται να υπηρετήσουν στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης, την οποία οι ίδιοι φροντίζουν να ενισχύουν με περαιτέρω προσωπική μελέτη και έρευνα.

 Είναι δραστήριοι, με ωραίες ιδέες και καινοτόμες προτάσεις, με διάθεση για δουλειά και πρόοδο, οργανωτικοί, έτοιμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες, τις οποίες, μέσα από συνεργασία, υλοποιούν με εξαιρετικό τρόπο.

 ‘Καλός’ καθηγητής δεν είναι αυτός που εξαντλεί όλη την ύλη, που φτιάχνει ή μοιράζει φυλλάδια εργασιών και κάνει αντικαταστάσεις, σύμφωνα με στερεότυπα, αλλά αυτός που διευθετεί προβλήματα, παρατηρεί καλύτερα τη διαδικασία μάθησης των παιδιών, υποστηρίζει τη διαδικασία αυτοδιόρθωσης του μαθητή, εναλλάσσει μεθόδους και δραστηριότητες στην τάξη και συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του μαθητή.

 Ο καθηγητής:

- έχει ρόλο βοηθητικό, καθοδηγητικό και διευκολυντικό ενώ πιστεύει ότι όλοι οι μαθητές είναι ικανοί, όλοι έχουν κίνητρα επίδοσης

 - αναπτύσσει θετική συναισθηματική στάση απέναντι στους μαθητές, προωθεί την υποβολή ερωτήσεων από την πλευρά των μαθητών και κάνει σωστή χρήση του ελέγχου απέναντι στους μαθητές

 - ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μέσα από διαδραστικές, δημιουργικές δραστηριότητες – εργασίες οδηγεί στην ενεργητική συμμετοχή

 - αξιοποιεί πολλαπλές μεθόδους διδασκαλίας, συνθετικές εργασίες, αλλά και την παραδοσιακή διδασκαλία, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από τον διδάσκοντα για την καλύτερη αφομοίωση.