Εισαγωγή στο "Ιορδανάκειον" Γυμνάσιο

 Αξιολόγηση εισαγωγής στην A’ Γυμνασίου

 Οι γραπτές αξιολογήσεις αφορούν στους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού που προέρχονται από Δημοτικά άλλων Σχολικών Μονάδων και οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στα «Ιορδανάκειον Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς» στην Α’ Γυμνασίου.

 Με σκοπό τη διατήρηση υψηλού μαθησιακού επιπέδου των τμημάτων, επιτυχής κρίνεται η αξιολόγηση, εάν αποδειχθεί ότι ο μαθητής έχει αφομοιώσει σε ικανοποιητικό βαθμό την ύλη προηγούμενων τάξεων και δεν εμφανίζει δυσαναπλήρωτα κενά.

 Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σε δύο περιόδους, τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο, σε ημερομηνίες και ώρες που καθορίζει η Διεύθυνση του Σχολείου μας, στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Αγγλικών.

 

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

 Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα

 Στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην Α’ Γυμνασίου του Σχολείου μας θα δοθεί, ως αξιολόγηση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ένα κείμενο έκτασης μίας σελίδας περίπου. Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση:

  • Να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού.
  • Να γράψουν συνώνυμα ή αντώνυμα για λέξεις του κειμένου.
  • Να αναγνωρίσουν συντακτικά όρους και φράσεις.

Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά

  • Θεματική ενότητα 1: Αριθμοί και πράξεις.
  • Θεματική ενότητα 2: Εξισώσεις, ΕΚΠ, ΜΚΔ.
  • Θεματική ενότητα 3: Επίλυση Προβλημάτων.

Ύλη εξετάσεων στα Αγγλικά

  •  Θεματική ενότητα 1: Λεξιλόγιο.
  • Θεματική ενότητα 2: Γραμματική.