Συνεργασία пαιδαγωγού - γονέων

Επιδιώκουμε στενή συνεργασία γονέων – παιδαγωγού καθώς αναγνωρίζουμε τα πολλαπλά οφέλη αυτού του είδους της συνεργασίας. Μέσω ατομικών συγκεντρώσεων (τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο), τηλεφωνικής επικοινωνίας (ακόμα και καθημερινής, όπου αυτό απαιτείται) και γραπτής ενημέρωσης, μπορεί να συζητηθεί η πρόοδος των παιδιών – κοινωνική και ακαδημαϊκή – και από τις δυο πλευρές.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συγκεντρώσεις με παιδοψυχολόγο, η οποία αναλύει θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των γονιών σχετικά με το παιδί και απαντά στις απορίες.